Free cookie consent management tool by TermsFeed Nyttige dokumenter | Gartnerpris.dk

Nyttige dokumenter

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en gartner pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit haveprojekt

Beregn prisen her

Når du indgår en aftale med en fagmand inden for bygge- eller anlægsbranchen, herunder også med en anlægsgartner eller havearkitekt, er det vigtigt, at alle aftaler er klare for begge parter. For at opnå størst mulig klarhed og gennemskuelighed bør man altid indgå en skriftlig aftale med en fagmand - særligt når der er tale om større opgaver, der strækker sig over en længere periode.

Her på siden kan du læse om- og hente dokumenter, vejledninger og standardkontrakter, der kan være til særlig gavn, når du skal indgå en aftale med en gartner eller en havearkitekt.

Dokumenter, vejledninger og kontrakter

AB-forbruger

Standardkontrakten AB-forbruger - Almindelige Betingelser for byggearbejder for forbrugere.

AB-forbruger er et standardiseret aftalesæt for mindre håndværks- og anlægsopgaver, der indgås mellem private forbrugere og fagmænd. AB-forbruger anvendes til mindre opgaver, dog typisk opgaver der i udgift/værdi overstiger 3000 kr. AB-forbruger sigter efter at sikre både forbruger og fagmand mod dyre misforståelser ved at definere en række standardregler, der gælder, hvis der opstår uoverensstemmelser under eller efter opgavens udførelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at AB-forbruger kun kan anvendes, hvis begge parter er enige om anvendelsen. Nogle fagmænd og medlemmer af brancheforeninger foretrækker at anvende egne standardiserede kontrakter.

Når man anvender AB-forbruger, er det vigtigt at huske at anføre alle aftalens aspekter, herunder aftalte tidsrammer, den aftalte pris og en specifik og detaljeret beskrivelse af arbejdets art og omfang. Grundlaget for AB-forbruger, altså de "standardregler" der er gældende, kan du læse i PDF-dokumentet AB-forbruger - Betingelser nedenfor. AB-forbruger blev senest revideret i juni 2012 af Dansk Byggeri, Tekniq, Håndværksrådet, Forbrugerrådet og Energistyrelsen.

Sker der ændringer i arbejdets karakter eller omfang efter kontrakten er indgået, kan du benytte dig af dokumentet AB-forbruger - Tillægsaftale. Istedet for at udarbejde en ny kontrakt, kan man benytte tillægsaftalen til at tilpasse kontrakten de nye forhold.

AB 92

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

AB 92 er i modsætning til AB-forbruger ikke en standardkontrakt, men derimod et standardiseret aftalesæt, som man baserer en kontrakt på. Som udgangspunkt er AB 92 beregnet til større byggerier, og er derfor mere omfattende end AB-forbruger. Skal man eksempelvis have planlagt og anlagt større anlæg, kan AB 92 være mere dækkende og anvendelig end AB-forbruger.

Det gælder selvfølgelig også for AB 92, at begge parter skal være enige om at basere kontrakten på reglerne og bestemmelserne beskrevet i AB 92.

Du kan læse mere om AB 92 og AB-forbruger her - Prisberegning.dk

Budget-ark

Har man med en større anlægsopgave at gøre, kan det være en god idé at udarbejde et budget. På denne måde får man bedst overblik over alle opgaver og udgifter i forbindelse med et større have- eller anlægsprojekt.

Vi har udarbejdet et regneark, som du kan benytte dig af, når du vil holde styr på dit budget.

Afleveringsdokument

Når opgaven er udført, og det er på tide at afslutte samarbejdet, bør man gennemgå arbejdet i fællesskab med gartneren/fagmanden for at sikre sig, at begge er tilfredse og enige om resultatet. Skulle der være fejl og mangler ved arbejdet, er det vigtigt at få noteret disse samt at få aftalt, hvornår fejlene skal udbedres.

Til dette formål kan du med fordel anvende et afleveringsdokument som det, du kan hente herunder.

Hent dokumenterne her:

AB 92AB-forbrugerAB-forbruger - betingelser

Budget-arkAfleveringsdokument

gartnerpris.dk