Free cookie consent management tool by TermsFeed Vedligeholdelse af havedamme | Find en vejledning her

Vedligeholdelse af havedamme

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på en gartner pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit haveprojekt

Beregn prisen her

Når man har fået anlagt en havedam, er det vigtigt at vedligeholde den. En havedam er ikke bare et smukt og fredsskabende element i en have - den er også et lille økosystem, der har brug for omsorg og pleje.

Dette er selvfølgelig særligt vigtigt, hvis man har fisk i havedammen, men selv hvis man bare har vandplanter i dammen, er der behov for vedligeholdelse, hvis man ønsker en smuk og sund havedam.

Hvad sker der, hvis man ikke vedligeholder havedammen

Hvis man ikke vedligeholder en havedam, risikerer man, at balancen i havedammen bliver uligevægtig. Dette kan føre til, at planter, dyr og fisk dør, da der ikke er nok næring i vandet.

Følgende er de mest almindelige problemer, som kan forekomme, hvis man forsømmer en havedam.

Alger

Det er i sig selv ikke et problem, at der er alger i en havedam - alger producerer ilt og optager en del af næringsstofferne. Det er dog et problem, hvis algerne overtager havedammen.

Dette kan blandt andet ske, hvis der er for mange næringsstoffer i dammen. Hvis man ikke fisker blade og andet plantemateriale op af havedammen, kan mængden af næringsstoffer stige til en grad, hvor algerne får alt for gode vilkår i din havedam.

Når algerne i en havedam bliver for mange, vil de ligge på overfladen og skygge for solen. Dette kan føre til at vandplanterne dør, da de ikke får nok sollys. Herefter vil der i visse tilfælde ikke være nok ilt i vandet, da algerne selv vil optage mere ilt end de producerer, og fisk og andre vanddyr kan dø som konsekvens af dette.

Visse alger er desuden giftige, og hvis kæledyr drikker dem, kan de også omkomme.

Tilvoksning og slam på bunden af dammen

Hvis man ikke plejer og vedligeholder planterne i og omkring havedammen, vil det ske, at dammen gror helt til. Når det sker, vil man ikke længere kunne få øje på vandspejlet.

Siv, græsser og andre planter på bredden vil helt naturligt brede sig, og det samme vil bundplanter som åkander og frit flydende planter som vandpest og andemad.

Slam på bunden opstår også som resultat af manglende vedligeholdelse. Hvis man ikke sørger for at rense dammen for døde alger, blade og andet skidt, kan det falde til bunds og omdannes til slam.

Slam bør fjernes fra bunden af din havedam, da det tilfører for mange næringsstoffer til dit havedam-miljø og kan gøre vandet grumset og uigennemsigtigt, hvis det bliver hvirvlet op.

Huskeliste til pleje og rensning af havedamme

  • Tynd ud i planterne i og omkring dammen om foråret, for at forhindre at dammen vokser til.
  • Brug ikke gødning nær dammen, eksempelvis på nærliggende græsplæner. Der er ingen grund til at tilføre dammen ekstra næringsstoffer, da dette bare giver gode vilkår for algeproduktion.
  • Fisk blade op af dammen - særligt om efteråret, hvor der er stort løvfald.
  • Undgå at overfodre fiskene i din havedam. Hvis man overfodrer sine fisk i haven tilfører man for meget næring til dammen, hvilket igen kan føre til overproduktion af alger.
  • Sæt vandplanter ud i dammen for at mindske produktionen af alger. Vandplanterne optager en del af næringen og sikrer, at der ikke er så megen næring til algerne.
  • Installer eventuelt et biologisk filter, der bortfiltrerer næringsrige urenheder og døde alger.
  • Undgå algemidler - de virker i en kort periode, men algerne kommer hurtigt tilbage igen.
  • Skift vandet, hvis det går helt galt - det kan være det eneste, du kan gøre for at genoprette balancen i havedammen. Her er det bedst at udskifte vandet med opsamlet regnvand, som har den bedste ph-balance og det bedste næringsniveau.
  • Hold øje med bunden af dammen. Hvis du opdager, at der ligger et lag slam på bunden, bør dette fjernes. Slamlaget kan pumpes op ved hjælp af en dykpumpe.
  • Al affaldsmateriale skal væk fra dammen, efter det er fisket- eller pumpet op. Hvis man lægger slam, alger og andet på bredden, vil næringen alligevel ende i vandet, og så er man lige vidt.

Beregn en pris på en ny havedam

Er du interesseret i at kende prisen på en veletableret havedam? Med vores online prisberegner kan du beregne en vejledende pris på en ny havedam anlagt af en kompetent, lokal anlægsgartner.

Når en havedam etableres helt rigtigt, mindskes risikoen for ubalance og tilvoksning af havedammen.

Når man beregner en pris på en ny havedam med vores online prisberegner, tilbyder vi som en yderligere gratis service til vores brugere at arrangere et gratis og uforpligtende møde med en gartner. Det eneste, du behøver at gøre, er at indtaste dine kontaktoplysninger i prisberegneren.

Til mødet, som vil finde sted hjemme hos dig på det tidspunkt, der passer dig bedst, vil du få gratis vejledning og en samlet og endelige pris/et tilbud på dit anlægsprojekt.

Du er naturligvis velkommen til at takke nej til dette tilbud.

NB! Alle dele af vores service er helt gratis og fuldstændigt uforpligtende for dig som bruger af vores hjemmeside.

gartnerpris.dk